Gyakran 
Ismételt 
Kérdések 


Facebook 
oldalunk 

Jelöltek, 
Listák 
beküldése 

Aktuális szavazásunk:
április 7-én estig
 CÉLJA:
a körzete elnyerésére leginkább esélyes jelölt felmutatása
a választók ÁLTAL -
- EGYMÁS számára!

További szavazási lehetőség:
- Országos pártlista

TERJESZD az előválasztás HÍRÉT, és igény esetén csatlakozz a Facebookon!
(link jobbra fönt)

 

 

Aki az előválasztásunk nyertese lesz,
korántsem biztos, hogy majd mandátumot is nyer ...

 

... ámde aki ezt az előválasztást sem képes megnyerni,
hogyan is nyerhetne mandátumot ?!

 


Melyik OEVK-ba tartozom?

A Választói Mozgalom alapszabálya

1. A közösség elnevezése: Választói Mozgalom
2. A Választói Mozgalom céljai: Kettős választás feltételeinek a megteremtése a részvételi demokrácia módszerével, egy társadalmi közmegegyezés kialakításával. Új alkotmányos alapok lefektetése, a fékek és ellensúlyok rendszerének a visszaállításával. Új, arányos választási rendszer paramétereinek a kidolgozása és elfogadtatása, civil közösségek és politikai szervezetek bevonásával. Szakpolitikák kidolgozása, különös tekintettel a korrupció elleni fellépés intézményi és személyi garanciáira. Közösségek egységbe szervezése, országos közösségi hálózat kialakítása.
3. A Mozgalomnak bármiféle hovatartozásra való tekintet nélkül bármely magyar állampolgár a tagja lehet, aki elfogadja a fentiekben megfogalmazott alapcélok érdekében történő együttműködést a Mozgalom többi tagjával. Egyéni haszonlesők és ügynökök kíméljenek bennünket!
4. A Mozgalom legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés. Egy tag egy szavazat elve: minden egyes tag szavazata azonos súlyt képvisel. A taggyűlés a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A taggyűlés megtartható személyes részvételű gyűléseken és internetes felületeken is. Az esemény megtartásáról a Mozgalom tagjait legalább 3 nappal előbb értesíteni kell.
5. A taggyűlés szavazóképes, ha azon legalább 9 tag részt vesz. A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 fő részt vett. A szavazóképes taggyűlés ún. ideiglenes döntést hoz, míg a határozatképes taggyűlés határozatot hoz. A határozatképtelen személyes részvételű gyűlés döntéseit javaslatként kell előterjeszteni a taggyűlés elé.
6. Az ideiglenes döntésből úgy lesz határozat, hogy a szavazóképes taggyűlés lezárása után még három napig lesz lehetőség az egyes döntésekről szóló szavazásba belépni, a Mozgalom megfelelő szavazási platformján történő akaratnyilvánítással. A határidő letelte után a szervező csoport megállapítja a szavazás végeredményét. Ha az ideiglenes döntés és a határozat ellentétes egymással, a kérdésről legalább 3 nap, de legfeljebb 2 hét elteltével, a vita újbóli megnyitásával, a taggyűlés újabb ideiglenes döntést, illetőleg határozatot hoz.
7. Taggyűlés összehívására a szervező csoporton keresztül bármely tag javaslatot tehet.
8. A Mozgalom céljai megvalósítása és a hatékony működés feltételeinek a megteremtése érdekében csoportokat (munkacsoportokat) hoz létre és működtet:
SZERVEZŐ/OPERATÍV CSOPORT, mely a Mozgalom napi ügymenetéért, a szervezet képviseletéért, annak külső megjelenítéséért, a sratégiai célok, illetőleg a taggyűlési döntések vagy határozatok végrehajtásáért és a taggyűlések előkészítéséért felelős. Munkájáról kéthavonta beszámolót készít a tagok számára.
STRATÉGIAI MUNKACSOPORT, mely a Mozgalom stratégiáit dolgozza ki a taggyűlés számára, ideértve a működési-, más szervezetekkel való együttműködési-, weblap, ill. internetes felület bevezetési stratégiákat, illetőleg új feladatok, ill célok működési keretbe illesztését javasolhatja a taggyűlésnek.
PÁRTOKKAL TÁRGYALÓ MUNKACSOPORT: a Mozgalom céljainak elérése érdekében ebben a csoportban lesz lehetőség a pártokkal történő együttműködésre, javaslataik becsatornázására. Kéthavonta beszámolási kötelezettség a tagok felé!
CIVIL SZERVEZETEKKEL TÁRGYALÓ MUNKACSOPORT: a Mozgalom céljainak elérése érdekében ebben a csoportban lesz lehetőség a civil szervezetekkel történő együttműködésre, javaslataik becsatornázására. Kéthavonta beszámolási kötelezettség a tagok felé!
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ CSOPORT feladatai: saját közösségünk fejlesztése és megismertetése, kapcsolattartás más közösségekkel, országos szintű közösségi hálózat kiépítése a részvételi demokrácia intézményeinek minél szélesebb körű kiterjesztése és működtetése érdekében.
IDEIGLENES CSOPORT hozható létre a taggyűlés által meghatározott eseti feladatok elvégzése céljából A csoport működésének kereteit és időtartamát a taggyűlés határozza meg.
9. A csoportok ülésein bármely tag tanácskozási joggal részt vehet. A csoportok létszáma 7-9-11…fő, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
10. A Mozgalom szimpatizánsai/támogatói/pártolói értesítést kapnak a Választó Mozgalom eseményeiről. Az értesítés történhet e-mailen és facebook-os üzenet formájában, telefonon vagy személyesen is.
11. A Mozgalom internetes működési felületei a Választói Mozgalom Nyilvános Csoport, a Választói Mozgalom Közösség, valamint a minden állampolgár együttműködésére számító honlap, amelyen a Társadalmi Közmegegyezés tartalmának a kialakítására lesz mód, társadalmi vita és a konkrét javaslatokról történő szavazás formájában.
12. A Választói Mozgalom emblémája: világos négyzetben egy zöld kör, abban egy fehér háromszög, benne pedig egy szürke VM felirat. (A V betű bal oldali szára megkettőzve, zöld színben.)
Elfogadva a Választói Mozgalom 2016. április 8-án megtartott közgyűlésén. A megszavazott módosításokkal egységes szerkezetben.
    Vissza a kezdő lapra   Szavazások   Statisztika